Моето местоположение

Моля натиснете Текущи координати, след това споделете Вашите текущи координати. Това Ви дава възможност да видите всички обекти, разположени в близост до Вас, в определен радиус от километри.


Ако не искате да споделите текущите си координати ( което си е Ваше право ) използвайте формата:

Въведете адрес

Адрес:

1. Важно

При грешно изчисляване на местоположението.

При грешно изчисляване на местоположението, Моля въведете "Адрес" във формата за търсене и натиснете бутона "Филтър".
Изписвайте пълният и най-точен адрес. За пример: София ул. Николай Хайтов 2

Моля не използвайте тази информация за спешни случай. Винаги използвайте утвърдените за това начини.

2. Важно

Как се изчислява местоположението?

Изчисляването се извършва по много различни начини взависимост от местоположението. На някои места, можем да определим местоположението Ви до няколко метра. Всички местоположения, предоставени чрез нашите услуги са приблизителни и ние не гарантираме за тяхната точност. За повече информация Вижте тук

Моля не използвайте тази информация за спешни случай. Винаги използвайте утвърдените за това начини.