АКВАРОР

Сподели във Facebook

Категории:
Търговия,

Дейност:
Водопроводни, канализационни и отоплителни системи

Подробно описание

АКВАРОР ООД е регистрирано на 01.10.1992 г. с предмет на дейност: външна и вътрешно-търговска дейност, лизинг и инженеринг, представителство и агентство на чуждестранни фирми, инсталиране на POLO-POLYMUTAN - системи и др.

Основната търговска и инженерингова дейност на Акварор ООД обхваща:

• Проучване, проектиране, доставка и монтаж на POLO-POLYMUTAN -водопроводни, кан
АКВАРОР ализационни и отоплителни системи за нуждите на бита и индустрията, медицината и многообразната строителна дейност;
• Проучване, проектиране, доставка и монтаж на външни водопроводи от PE-HD тръби;
• Изграждане на поливни системи;
• Проучване, проектиране, доставка и сервиз на водомери и водомерни системи;
• Дистанционно отчитане на водомери;

Продукти или услуги