Metal Parts / Метал Партс

Сподели във Facebook

Категории:
Машини, Машиностроене, Метали , Металообработка , Производители, Търговия,

Дейност:
Изработка на детайли, инструментална екипировка, селскостопанска техника и части.

Подробно описание

Metal Parts се занимава с изработване на модели за леярски форми на цифрови машини ,
шприцоване на пластмасови детайли до 250 гр.,изработка на инструментална екипировка както и
поддръжка на машини и съоръжения, резервни части за строителна техника , минната промишленост,
керамичната промишленост, селскостопанска техника, и др.
Фирмата разполага с фрези, стругове, ерозийни машини и шлайфове. Имаме възможност за изработване на единични детайли, дребно-серийно производство и уникални високо-прецизни
детайли по желание на клиента на конкурентни цени.

Metal Parts deals with the development of models for foundry forms of digital machines
injection molding of plastic parts up to 250 g., production tooling and maintenance of machinery and equipment, spare parts for construction machinery, mining,
ceramic industry, agricultural machinery and others.
The company has milling machines, lathes, eroziini machines and grinders. We are able to manufacture single parts, small-series production and unique high-precision
details at competitive prices.

Продукти или услуги