"А И Г ГРУП" ООД

Сподели във Facebook

Категории:
Дом и Градина, Дърворезба, Производители, Суровини и Материали, Търговия,

Дейност:
А и Г Груп ООД
Производство на палети, европалети, изделия от дървесина, отговарящи на всички изисквания за износ в чужбина.
Предлага палети за всякакъв вид стоки и товари, пригодени за многократна употреба.
Гарантираме високо качество и издръжливост.

Подробно описание

Производството е съобразено изцяло с изискванията на клиента - зададени технически параметри, скици или чертеж съобразено с евройпеските технически изисквания. По поръчка на клиента – маркиране на палети, европалети и скари.

Предлаганите палети са главно от иглолистен, като има възможност да се изработят и от широколистен материал.

Възможностите ни, позволяват да бъдат прозведени всякакъв вид палети, европалети,бокс-палети или друг тип опаковъчен дървен материал.
Процеса на производство и доставка на палети е независим от съществуващите метереологични условия в страната, което дава възможност да се поддържа посоченият капацитет през цялата година.

Притежаваме разнообразен парк от МПС-та, позволяващ на фирмата да извършва всякакъв вид допълнителна дейност по добив, товаро-разтоварна дейност на дървен материал, както и транспортиране на материала и готовата продукция до всяка точка на страната.

Продукти или услуги