БГ АГРО АД

Сподели във Facebook

Категории:
Производители, Селско и Горско стопанство, Транспорт и Логистика, Търговия, Услуги,

Дейност:
"БГ АГРО" АД – гр. Варна обединява група водещи български компании, специализирани в едро земеделие, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, търговия, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция.
"БГ АГРО" е новото име на добре познатата на пазара група компании БУЛАГРО и ГИФТА, която успя през последните над 15 години да създаде уникална структура обхващаща цялостен комплекс от дейности - от едро земеделско производство и съпътстващи дейности, до реализация на продукцията на крайни пазари.
Това бе постигнато в резултат на провеждане на една успешна концепция за развитие и пазарно проникване, която доведе до превръщането на БГ АГРО в лидер на зърнения пазар, един от най-големите земеделски производители в страната, водещ износител - надежден бизнес партньор на световните компании в агробизнеса. Признание за постигнатите резултати бе връчването на националния приз за „АГРОБИЗНЕС за 2003 г.
Групата дъщерни дружества "БГ АГРО" включва: "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД, "БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" ЕООД, "БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ" ЕООД и "БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО " EООД.
Неразделна част от структурата на „БГ АГРO” АД са и водещата корабна агенция"КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ" EООД, "БУЛПОРТ" EАД със собствена пристанищна инсталация, оперирана съвместно с Пристанище Варна, както и акредитираната по IEC/ISO 17025 лаборатория на "АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ" EООД.
Днес групата компании в структурата на БГ АГРО АД успешно поддържа стабилна лидерска позиция в бранша, а разширяването на бизнеса и навлизането в нови сфери на дейност отразява естествения процес на нейното развитие.

Подробно описание

"БГ АГРО" АД – гр. Варна обединява група водещи български компании, специализирани в едро земеделие, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, търговия, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция.
"БГ АГРО" е новото име на добре познатата на пазара група компании БУЛАГРО и ГИФТА, която успя през последните над 15 години да създаде уникална структура обхващаща цялостен комплекс от дейности - от едро земеделско производство и съпътстващи дейности, до реализация на продукцията на крайни пазари.
Това бе постигнато в резултат на провеждане на една успешна концепция за развитие и пазарно проникване, която доведе до превръщането на БГ АГРО в лидер на зърнения пазар, един от най-големите земеделски производители в страната, водещ износител - надежден бизнес партньор на световните компании в агробизнеса. Признание за постигнатите резултати бе връчването на националния приз за „АГРОБИЗНЕС за 2003 г.
Групата дъщерни дружества "БГ АГРО" включва: "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД, "БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" ЕООД, "БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ" ЕООД и "БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО " EООД.
Неразделна част от структурата на „БГ АГРO” АД са и водещата корабна агенция"КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ" EООД, "БУЛПОРТ" EАД със собствена пристанищна инсталация, оперирана съвместно с Пристанище Варна, както и акредитираната по IEC/ISO 17025 лаборатория на "АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ" EООД.
Днес групата компании в структурата на БГ АГРО АД успешно поддържа стабилна лидерска позиция в бранша, а разширяването на бизнеса и навлизането в нови сфери на дейност отразява естествения процес на нейното развитие.

Продукти или услуги

Описание:

търговия със земеделска продукция

Описание:

лабораторен анализ и оценка на показателите за качеството на земеделската продукция

Описание:

СКЛАДОВО СТОПАНСТВО