Месокомбинат Мусан

Сподели във Facebook

Категории:
Дистрибутори, Производители, Храни и напитки,

Дейност:
Месокомбинат Мусан произвежда месо и месни продукти за нуждите на българския пазар, като използва изходни суровини от едри и дребни преживни животни.
Месокомбинат Мусан
Телешко, говеждо месо
Малотрайни варено пушени колбаси
Полутрайни и трайни варено-пушени колбаси
Сурово сушени и пушени колбаси
Продукти печени на скара
Млени меса и месни заготовки
Пастети
Сурово сушени деликатеси от нераздробено месо, Създърми
Шунки и шункови колбаси
Трупни Меса и разфасофки, Субпродукти
Овча пастърма
Месопреработвателния цех е с капацитет 10 тона на ден (над 40 изделия).
Месокомбинат Мусан - месо и месни продукти
Месокомбинат Мусан разработва собствена дистрибуторска мрежа, като вече са открити складове в в същите градове и регионите им е разработена разносна мрежа, която достига до магазини, ресторанти, столове за изхранване на промишлени предприятия, болници, хотели и други наши клиенти.
В столицата компанията е отворила собствени месарски магазини за обслужване на крайния потребител.
Хелял Меса
Месокомбинат Мусан спазва принципите за производство на Хелял Меса, според традициите на мюсюлманите.
Месните продукти не съдържат примеси от свинско месо, така че могат да бъдат консумирани от последователтие на исляма.
Кланица Мусан
Компанията стартира своята дейност през 2005 г. и разполага с кланица, транжорна и месопреработка, които покриват всички европейски стандарти в областта на месопреработката.
Месокомбинат Мусан - месо и месни продукти
Кланицата е единственото предприятие за производство на месо в Югоизточна България сертифицирано за клане на ЕРД (говеда) над 30 месечна възраст.
Въведена е система за класифициране на кланични трупове (S) EUROP.
Месото се обработва не само за собствени нужди, но и с цел търговия в българската търговска мрежа.
Капацитетът й е 80 бр. ЕРД или 400 бр. ДРД дневно.
През годините на своето съществуване дружеството е разработило дистрибуторска и разносна мрежа за регионите на градовете: Смолян, Мадан, Пловдив, Гоце Делчев, с. Методиево, Сливен и София.

Подробно описание

Месокомбинат Мусан произвежда месо и месни продукти за нуждите на българския пазар, като използва изходни суровини от едри и дребни преживни животни.
Месокомбинат Мусан
Телешко, говеждо месо
Малотрайни варено пушени колбаси
Полутрайни и трайни варено-пушени колбаси
Сурово сушени и пушени колбаси
Продукти печени на скара
Млени меса и месни заготовки
Пастети
Сурово сушени деликатеси от нераздробено месо, Създърми
Шунки и шункови колбаси
Трупни Меса и разфасофки, Субпродукти
Овча пастърма
Месопреработвателния цех е с капацитет 10 тона на ден (над 40 изделия).
Месокомбинат Мусан - месо и месни продукти
Месокомбинат Мусан разработва собствена дистрибуторска мрежа, като вече са открити складове в в същите градове и регионите им е разработена разносна мрежа, която достига до магазини, ресторанти, столове за изхранване на промишлени предприятия, болници, хотели и други наши клиенти.
В столицата компанията е отворила собствени месарски магазини за обслужване на крайния потребител.
Хелял Меса
Месокомбинат Мусан спазва принципите за производство на Хелял Меса, според традициите на мюсюлманите.
Месните продукти не съдържат примеси от свинско месо, така че могат да бъдат консумирани от последователтие на исляма.
Кланица Мусан
Компанията стартира своята дейност през 2005 г. и разполага с кланица, транжорна и месопреработка, които покриват всички европейски стандарти в областта на месопреработката.
Месокомбинат Мусан - месо и месни продукти
Кланицата е единственото предприятие за производство на месо в Югоизточна България сертифицирано за клане на ЕРД (говеда) над 30 месечна възраст.
Въведена е система за класифициране на кланични трупове (S) EUROP.
Месото се обработва не само за собствени нужди, но и с цел търговия в българската търговска мрежа.
Капацитетът й е 80 бр. ЕРД или 400 бр. ДРД дневно.
През годините на своето съществуване дружеството е разработило дистрибуторска и разносна мрежа за регионите на градовете: Смолян, Мадан, Пловдив, Гоце Делчев, с. Методиево, Сливен и София.

Продукти или услуги

Описание:

произвежда месо и месни продукти

Описание:

произвежда месо и месни продукти

Описание:

произвежда месо и месни продукти