Алумекс 64 ЕООД

Сподели във Facebook

Категории:
Метали , Металообработка , Производители, Търговия,

Дейност:
Дейността на фирма Алумекс 64 ЕООД е свързана с производството на отливки от бронз, месинг и алуминий с метални и пясъчни форми. Художествено леене. Проектиране и изработка на инструментална екипировка.

Подробно описание

Фирма Алумекс 64 ЕООД е създадена пре 2001 г., като е учредена със 100 % частен капитал. Производственият цех се намира в индустриална зона гр.Стара Загора и е снабден със съвременно техническо оборудване.

Дейността ни е свързана с производството на отливки от бронз, месинг и алуминий. Работим и продължаваме да усъвършенстваме три основни метода на лене: леене в кокили, леене в пясъчни форми, леене по стопяеми модели в гипсови форми.

Производственият процес се контролира от специалисти с над 20 години опит в областта на металознанието и металолеенето. Основната ни цел е поддържане на високо качество на продукцията, което да отговаря на всички изисквания на европейските стандарти. Алуминиевите сплави, с които работим, са изпълнени по EN1706. От 2003 г. фирмата изработва отливки за машинни възли, които се изнасят в Германия, Великобритания, Италия, Гърция и други.УСЛУГИ


Ние Ви предлагаме комплексно решение за алуминиеви детайли, необходими за Вашата дейност.

1. Производство на инструментална екипировка

- компютърно моделиране – по предоставен детайл или чертеж се създава триизмерен модел на изделието.
- CAD проект – от одобрения модел се извършва конструиране на кокили, кутии за пясъчни сърца или модели в зависимост от конкретните изисквания
- CAM програми за CNC машини
- изработка на модели и кокили (кооперирано)


2. Алуминиеви отливки – изработват се от алуминиеви сплави по EN 1706

а) кокилни отливки – тегло от 0.05 до 3 кг, дребно и средно серийно производство.Производствен месичен капацитет 3 тона.
б) алуминиеви отливки в зема до 10 кг - единично и дребно – серийно производство.
в) алуминиеви отливки в земя от 10 до 30 кг – единично производство.


3. Отливки от бронз и месинг

а) бронзови отливки от калаен и калаено-фосфорни бронзи - с тегло до 70 кг, формовани в пясъчно-глинести или смеси със синтетични смоли

- втулки
- зъбни венци
- пръстени
- фасонни детайли

б) месингови отливки – формовани в пясъчно-глинести смеси, гипсови форми


4.Механична обработка на отливките (кооперирано)

5. Художествено леене – пластики от бронз и месинг по стопяеми восъчни модели

а) механична обработка
б) заваряване
в) патиниране

Алумекс 64 ЕООД се занимава с леене на статуетки, паметници и художествени пластики от метал и метални сплави. За целта разполага със съвременно оборудвана леярна в град Стара Загора.

Продукти или услуги

Описание:

Алумекс 64 ЕООД
CAM програми за CNC машини. Изработка на модели и кокили (кооперирано).

Описание:

Алумекс 64 ЕООД
CAD проект – от одобрения модел се извършва конструиране на кокили, кутии за пясъчни сърца или модели в зависимост от конкретните изисквания.

Описание:

Aлумекс 64 ЕООД
Производство на инструментална екипировка - компютърно моделиране, по предоставен детайл или чертеж се създава триизмерен модел на изделието.

Описание:

Алумекс 64 ЕООД
Ние Ви предлагаме комплексно решение за алуминиеви детайли, необходими за Вашата дейност.