Тетраедър 49 ООД

Сподели във Facebook

Категории:
Банки , Застраховане, Метали , Металообработка , Производители,

Дейност:
Фирма Тетраедър - 49 - Киров, Стоев и Досев ООД се специализира в производството на банково оборудване: сейфове, блок сейфове, приемни станции, шкафове за оръжие, трезорни врати, панели, трезорни помещения.

Подробно описание

Фирма Тетраедър е учредена през май 1990 г. Специализира се в производството на банково оборудване. Производството е организирано в град Стара Загора на площ от 4500 квадратни метра. Само за няколко години фирмата успя да заеме над 30% от пазарния дял в страната. Успехите ни се дължат основно на:

- Конструкции и варианти на изпълнението им конкретно за всеки клиент.
- Уважение към потребителя чрез грижи за изделията по време на експлоатацията им.
- Утвърждаване работата в екип за създаване на конкурентни продукти.
- Зачитане достойнството на всяка личност и признаване на правото и за свободна изява на уменията.
- Дисциплина и лична отговорност за изпълнение на задачите.
- Политика за мотивация на всеки за развитие и просперитет на фирмата.

Продукти или услуги

Описание:

Сейфовете Тип А стандартно се произвеждат с 2 механични ключови брави клас B. Сейфът е изпитан и с изключение на А-802 има сертификат за IV степен на съпротивление по EN 1143-1. Допълнително заключване, цветове и защитни мерки се предлагат според изискванията на клиента.

Описание:

Сейф Тип B стандартно се произвежда с 2 брави клас B и всички модели са сертифицирани като EN 1143-1 V степен на съпротивление. Допълнително заключване, цветове и защитни мерки се предлагат според изискванията на клиента.

Описание:

Сейф Тип C стандартно се произвежда с 2 брави клас C и модели със * са сертифицирани със EN 1143-1 VI степен на съпротивление. Допълнително заключване, цветове и защитни мерки се предлагат според изискванията на клиента.

Описание:

Конструкцията е проектирана да отговори на ІІ степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Заключване с една механична брава клас А по EN 1300. Цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Описание:

Конструкцията е проектирана да отговори на ІІ степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Заключване с една механична брава клас А по EN 1300. Цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Описание:

Конструкцията е предназначена за депозиране на пари и документи в не работно време на банката, при липса на специално оборудвано помещение за нощен трезор, без клиента да влиза в банката. Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр.клиентски ключа. Вратата на сейфа се оборудва при стандартно изпълнение с два броя брави клас А по EN 1300.

Описание:

НОВО! По-малки габарити на изделието,по-големи размери на пространството за депозиране при едни и същи обеми на пратката. Конструкцията е предназначена за депозиране на пари и документи в работно време на банката.Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр.клиентски ключа. Вратата на сейфа се оборудва при стандартно изпълнение с два броя брави клас А по EN 1300.

Описание:

онструкцията е предназначена за малки банкови офиси в които няма изградени специални помещения оборудвани като граждански трезор. Представлява сейф проектиран за V степен на съпротивление в който са монтирани модулно депозитни сейфове с режим на отключване "разрешение банка-еднократо отключване и заключване на клиента".Външната врата се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300.

Описание:

Конструкцията е предназначена за съхранение на пари и документи в малки банкови офиси, в които няма изградени специални помещения оборудвани като банков трезор. Представлява сейф проектиран за V степен на съпротивление с усилени метални полици.Външната врата се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300. Габаритни размери съгласно табл.

Описание:

Конструкцията е предназначена за малки банкови офиси в които няма изградени специални помещения оборудвани като граждански трезор. Представлява сейф с две врати от които едната "покриващата"се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300.Сейфа е проектиран за V степен на съпротивление. В него са монтирани модулно депозитни сейфове с режим на отключване "разрешение банка-еднократо отключване и заключване на клиента".

Описание:

Конструкцията е предназначена за съхранение на пари и документи в малки банкови офиси, в които няма изградени специални помещения оборудвани като банков трезор. Представлява сейф проектиран за V степен на съпротивление с усилени метални полици.Стандартно заключване като тип DD. Габаритни размери и монтажна площ съгласно тбал.

Описание:

Специално пригодена конструкция за съхранение на ключове. Използван е сейф модел В-802 от V степен на съпротивление по БДС ЕN1143-1 с твърдо закрепени куки маркирани с поредни номера за еднозначно определяне местата на съответните ключове. Изпълненията по отношение на допълнителни заключва

Описание:

Обединена конструкция от два хоризонтално разположени сейфа. Конструкцията е проектирана да отговори на Vстепен на съпротивление по БДС ЕN 1143:1999. Изпълненията по отношение на заключване, цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Описание:

Механичните кодови брави на концерна KABA от серията LA GARD от class A до class C по стандарта EN 1300 се предлагат в съоръжения до 5 степен на защита и осигуряват ot 1 до 100 милиона възможни комбинации.

Описание:

Механичните брави за сейфове с двойно нарязани ключове на водещите производители KABA, STUV, WITTKOPP, LEBTIG, SG са най-надеждното решение за продукти до клас Х по EN1143-1.

Описание:

Електронните кодови брави на водещите производители KABA и STUV предлагат най-високата сигурност, гъвкавост и лесна работа. Бравите използват от 1 милион до 1 милиард комбинации и се вграждат в сейфове и съоръжения до XIII степен на защита по EN 1143-1.

Описание:

Депозитни брави

Описание:

Механична времева брава