БИЛДКОНТРОЛ ЕООД

Сподели във Facebook

Категории:
Услуги,

Дейност:
„Билдконтрол” ЕООД е лицензиран консултант в инвестиционния процес и акредитиран за обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени предприятия.
„Билдконтрол” ЕООД е учредена през 1999 г. във връзка с въвеждането на режим за лицензиране на дейността свързана с провеждане на независим строителен надзор в проектирането и строителството. Наред с тази дейност и след промените на нормативната уредба дружеството включва в дейността си и провеждането на инвеститорски контрол, както и извършване на консултантски услуги на всички фази на инвестиционната идея като цяло.
През 2005 г. фирмата се акредитира за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради по Закона за енергийна ефективност. Продължение на тази дейност е получаването и на сертификат за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи през май 2007 г.
Въведена е система за управление на качеството ИСО 9001:2008 за да отговори на високите изисквания на своите клиенти.

Подробно описание

„Билдконтрол” ЕООД е лицензиран консултант в инвестиционния процес и акредитиран за обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени предприятия.
„Билдконтрол” ЕООД е учредена през 1999 г. във връзка с въвеждането на режим за лицензиране на дейността свързана с провеждане на независим строителен надзор в проектирането и строителството. Наред с тази дейност и след промените на нормативната уредба дружеството включва в дейността си и провеждането на инвеститорски контрол, както и извършване на консултантски услуги на всички фази на инвестиционната идея като цяло.
През 2005 г. фирмата се акредитира за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради по Закона за енергийна ефективност. Продължение на тази дейност е получаването и на сертификат за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи през май 2007 г.
Въведена е система за управление на качеството ИСО 9001:2008 за да отговори на високите изисквания на своите клиенти.

Продукти или услуги