ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Сподели във Facebook

Категории:
Транспорт и Логистика,

Дейност:
Фирмата Хойер България ЕООД е разположена на територията на град Бургас. Хойер е компания, основана през 1946 година в Хамбург. Компанията е насочила своето развитие с основна дейност в областта на транспорта, спедицията и логистиката. Или по обстойно казано фирмата се занимава с транспорт и логистика на течни и насипни продукти, различни химикали, хранителни продукти, втечнени газове, минерални масла и петролни продукти.
Към днешна дата Хойер Груп с голяма гордост може да каже, че е най - големият оператор на контейнери - цистерни и автоцистерни в Европа и вторият по големина в световен мащаб.
Групата Хойер е освен превозвач и оператор на контейнери - цистерни и е един от големите оператори на инсталации за измиване на цистерни.
През 1999 година е основано търговско представителство в град Бургас, а през 2001 година се създава и дъщерното дружество Хойер България ЕООД. Компанията стартира и изграждането на инфраструктура, както и на собствен автомобилен парк в страната.
Управлението на фирмата и оперативните отдели се намират град Бургас, а инфраструктурата е разположена в град Разград.
Благодарение на навлизането си в Югоизточна Европа в края на 90-те години на миналия век – първоначално в Турция, а след това и в Словения, Румъния, Гърция и България, професионалистите от Хойер осъзнават, че на Балканите пазарният потенциал за транспорт и логистика на течни хранителни продукти е изключитeлно висок.
Това е една от главните причините след като дейността се преструктуира на групата по подразделения през 2004 година Хойер България да се обособи като едно от най - важните звена на бизнес подразделението Hoyer Foodlog в Югоизточна Европа.
Българското подразделение на компанията спечелва сериозен дял от пазара за превоз на течни хранителни продукти, а Хойер Фудлог се превръща в най-големия превозвач на бира в Югоизточна Европа.
Списъкът от продукти, в транспортирането на които компанията е експерт,включва :
- глюкозни и фруктозни сиропи ;
- течни подсладители ;
- нишесте ;
- вино ;
- мляко ;
- растителни масла ;
- захар ;
- шоколад ;
Релациите, които Хойер България обслужва, покриват всички държави от Югоизточна Европа и Турция - страните от бивша Югославия, Румъния, Гърция, а също и в Централна Европа - Чехия, Словакия и Унгария.

Подробно описание

Фирмата Хойер България ЕООД е разположена на територията на град Бургас. Хойер е компания, основана през 1946 година в Хамбург. Компанията е насочила своето развитие с основна дейност в областта на транспорта, спедицията и логистиката. Или по обстойно казано фирмата се занимава с транспорт и логистика на течни и насипни продукти, различни химикали, хранителни продукти, втечнени газове, минерални масла и петролни продукти.
Към днешна дата Хойер Груп с голяма гордост може да каже, че е най - големият оператор на контейнери - цистерни и автоцистерни в Европа и вторият по големина в световен мащаб.
Групата Хойер е освен превозвач и оператор на контейнери - цистерни и е един от големите оператори на инсталации за измиване на цистерни.
През 1999 година е основано търговско представителство в град Бургас, а през 2001 година се създава и дъщерното дружество Хойер България ЕООД. Компанията стартира и изграждането на инфраструктура, както и на собствен автомобилен парк в страната.
Управлението на фирмата и оперативните отдели се намират град Бургас, а инфраструктурата е разположена в град Разград.
Благодарение на навлизането си в Югоизточна Европа в края на 90-те години на миналия век – първоначално в Турция, а след това и в Словения, Румъния, Гърция и България, професионалистите от Хойер осъзнават, че на Балканите пазарният потенциал за транспорт и логистика на течни хранителни продукти е изключитeлно висок.
Това е една от главните причините след като дейността се преструктуира на групата по подразделения през 2004 година Хойер България да се обособи като едно от най - важните звена на бизнес подразделението Hoyer Foodlog в Югоизточна Европа.
Българското подразделение на компанията спечелва сериозен дял от пазара за превоз на течни хранителни продукти, а Хойер Фудлог се превръща в най-големия превозвач на бира в Югоизточна Европа.
Списъкът от продукти, в транспортирането на които компанията е експерт,включва :
- глюкозни и фруктозни сиропи ;
- течни подсладители ;
- нишесте ;
- вино ;
- мляко ;
- растителни масла ;
- захар ;
- шоколад ;
Релациите, които Хойер България обслужва, покриват всички държави от Югоизточна Европа и Турция - страните от бивша Югославия, Румъния, Гърция, а също и в Централна Европа - Чехия, Словакия и Унгария.

Продукти или услуги