СТАК ООД

Сподели във Facebook

Категории:
Машини, Машиностроене, Метали , Металообработка ,

Дейност:
Casting of ferrous and non ferrous metals. 3D design. CNC turning, milling and any metal treatment…
2859 Drangovo, Petrich, Bulgagaria; tel+35974564480; fax+35974560186; www.stak.bg

Подробно описание

От 1991г. “СТАК” ООД се откроява в индустриалния сектор със нестандартно мислене, подход и иновативни решения в ЛЕЕНЕ и МЕТАЛООБРАБОТКА на черни и цветни метали . Като съпътстваща дейността на фирмата е изработване на модели за леярски форми на цифрови машини , шприцоване на пластмасови детайли до 250 гр. Също и изработка на инструментална екипировка, поддръжка на машини и съоръжения, резервни части за строителна техника , минната промишленост, керамичната промишленост, селскостопанска техника, и др. Фирмата разполага с обособен леярски цех за черни и цветни метали, механичен цех оборудван с модерна съвременна цифрова техника с (CNC управление) и конструктивен цех за сглобяване и изпитване на изделията. Персоналът е от 27 души професионално обучен и квалифициран като всички те са разпределени по производствени звена на предприятието. За следенето на процеса на работа се грижат четири оперативни мениджъри, чиято основна задача е контрол на качеството във всеки един етап от жизненият път на изделието до неговото тестване в оборудвана за целта лаборатория.

Продукти или услуги