Пътстройинженеринг АД

Сподели във Facebook

Категории:
Строителни услуги, Строителство, Търговия,

Дейност:
Фирма Пътстройинженеринг АД - Кърджали е специализирана в строителството и ремонти на автомобилни пътища, улици и други инфраструктурни обекти.

Подробно описание

Фирмата произвежда строителни и инертни материали за пътното строителство, бетонови и асфалтови смеси, каменни фракции от базалтоандезит за износващи пластове на автомагистрали, първокласни пътища и сплит мастик асфалт.

Добива и произвежда каменно - облицовъчни материали от гнайси, мрамор, туфи и варовик за настилки и облицовка на сгради. Извършва проектантска, инженерингова и търговска дейност.

Фирмата разполага с производствени мощности и строителни машини за изпълнение със собствени сили на всички видове пътно строителни работи.

Асфалтови бази, кариери за мрамор, гнайси и цех за обработка в Ивайловград.

Две кариери и трошачно сортировъчни инсталации за производство на каменни фракции и чакъл.

Продукти или услуги